Prečo priberáme

LIVETALK S EVOU KLANDUCHOVOU

HOSTKA:
Mgr. et Mgr. Eva Klanduchová

DÁTUM:
7.FEBRUÁRA 2022

DEŇ:                                                  
PONDELOK

ZAČIATOK: 
20:00 HOD.

KONIEC:                              
22:00 HOD.

CENA: 39,- EUR 

VSTUPENKU SI MÔŽEŠ ZAKÚPIŤ: PREDAJ JE UKONČENÝ.

!!! V PRÍPADE, ŽE SI ZAKÚPIŠ MESAČNÉ ČLENSTVO V KLUBE LIVESLOW ZA 62, MÁŠ VŠETKY FEBRUÁROVÉ LIVETALKY UŽ V CENE !!!

KDE BUDE LIVETALK PREBIEHAŤ?           
ONLINE PROSTREDNÍCTVOM ZOOM APLIKÁCIE
ZOOM LINK VÁM POŠLEME DEŇ VOPRED

 

Eva Klanduchová

Eva je zakladateľkou programu SlimAcademy v rámci projektov Akadémie psychológie, rozvoja osobnosti a vzdelávania. Špecializuje sa na individuálne a skupinové poradenstvo v manažmente nadváhy a obezity s využitím kognitívno-behaviorálneho prístupu (KBT), ktorý integruje emocionálne, kognitívne a behaviorálne prvky ľudského prežívania a správania a reflektuje tak na individuálne potreby klientov.

Aktuálne pôsobí ako interná doktorandka na Ústave klinickej psychológie (Fakulta psychológie, Paneurópska vysoká škola), kde sa venuje výskumu psychologických a behaviorálnych aspektov nadváhy a obezity. V roku 2020 absolvovala výcvik lektorov v kognitívno-behaviorálnom prístupe  k terapii nadváhy a obezity a kontinuálne sa vzdeláva v rámci programov World Obesity Federation, ktoré sú akreditované Európskou akreditačnou radou pre kontinuálne vzdelávanie v medicíne (European Accreditation Council for Continuing Medical Education), Beckovho inštutútu pre kognitívno-behaviorálnu terapiu (Beck Institute for Cognitive Behavior Therapy) a ABC Inštitútu pre výcvik v KBT (vzdelávanie v neurofeedbacku a biofeedbacku ako psychoterapeutickej metóde).
 

Vedecké práce a publikácie: 

 • Projekt dizertačnej práce: Psychologické a behaviorálne koreláty nadváhy a obezity v kontexte neurobiologickej typológie temperamentu, pätfaktorového modelu osobnosti a apetetívných čŕt
 • Psychologické a behaviorálne aspekty nadváhy a obezity a možnosti ich manažmentu prostredníctvom psychologických intervencií (konferencia Pozitívny život, 2022)
 • Predictors of Passionate Love in Long-term Romantic Relationships (2021) 
 • Passionate Love in Long-term Romantic Relationships: The Role of Four Primary Temperament Dimensions (2020)
 • Temperament a vášnivá láska v dlhodobých heterosexuálnych vzťahoch (2020)
 • Time Perspective and Bonding (CER Comparative European Research 2019)

LIVETALK 7.2.2022

Väčšina z nás už neraz zažila ten pocit bezradnosti a narastajúceho zúfalstva pred skriňou plnou oblečenia, keď si uvedomíme, že nemáme zase raz čo na seba, pretože naše telo si nepozorovane spravilo zásoby energie na ďalšie desaťročie. Nechcené kilogramy navyše trápia na svete milióny žien a rady o tom, ako úspešne schudnúť, sú všade naokolo, len akosi nie vždy fungujú.
Ak sa aj vy už strácate v tom či radšej keto, low-carb, raw, paleo, prerušovaný pôst alebo radšej stravovanie podľa krvných skupín,  tak ste na správnom mieste, pretože v tejto interaktívnej live diskusii sa na nadváhu, obezitu a diétovanie pozrieme trochu inak.
A to z pohľadu psychológie, našich emócií, kognitívnych schém, správania a návykov, environmentálnej psychológie a to všetko v kontexte najnovších výskumov.

Budeme sa rozprávať o tom:

 • prečo priberáme
 • prečo milujeme sladké
 • prečo diéty nefungujú
 • prečo nemáme pevnú vôľu
 • prečo niektorým potravinám nedokážeme odolať
 • ako našu hmotnosť ovplyvňuje genetika a prostredie
 • ako sa od detstva formuje náš vzťah k jedlu
 • ako vám môže pomôcť psychológ zvládnuť začarovaný kruh narušeného jedenia
 • ako si vytvoriť zdravý vzťah k jedlu a sebe samej

 

Tešíme sa na každú z vás. 

Mária a tím LIVESLOW