MUDr. Denisa Mészárosová: Prečo sú muži z Marsu a ženy z Venuše

S MUDr. Denisou Mészárosovou, majiteľkou súkromnej psychiatrickej ambulancie PSYCHOSALUS v Bratislave, otvoríme večnú tému, o ktorej sa hovorilo, hovorí a stále hovoriť bude a tou je ŽENSKO-MUŽSKÝ svet. 

Muž a žena, dva neustále sa premieňajúce svety. Historické fakty potvrdzujú skutočnosť, že žena bola v minulosti poddajná, mužom ovládaná, pasívna, úplne závislá na jeho rozhodnutiach  a mužovi slúžiaca. U veľkej časti vzťahov táto skrytá manipulácia pretrváva aj dnes, ale je aj veľa žien, ktoré sa stavajú do svojej sily, získavajú sebavedomie, odvahu a túžia po osobnom raste a sebauplatnení. Muži naopak začínajú objavovať svoju citlivosť, intuíciu, ochotu spolupracovať aj komunikovať, ale aj cítiť.

Čo sa to s nami v dnešnej dobe deje?

Na to, aby sme mohli túto tému obsiahnuť čo najviac, bude potrebné generalizovať a vychádzať z predpokladu, že sa to tak deje väčšine z nás. A ono to tak nejako aj bude, keďže vtipným príhodám z mužsko-ženského sveta rozumieme všetci a častokrát sa s úsmevom pristihneme pri tom, že sa v týchto situáciách úplne vidíme. Máme sa ešte snažiť pochopiť mužov? A chcú byť muži vlastne pochopení? Čo my ženy chceme od mužov? Potrebujeme ich k životu? A potrebujú k životu oni nás, keď si tak úzskoprso strážia tú ich slobodu? 

                                             VYPOČUJTE SI CELÝ ROZHOVOR