Veronika Šablová: Odkaz pre ľudstvo na rok 2023

Keby sme mohli na chvíľu vidieť energiu fyzickými očami, pochopili by sme veľa súvislostí v našich životoch“, hovorí Veronika Šablová, terapeutka a konzultantka terapeuticko-vzdelávacieho systému Araretama.

Dnes už aj vedci prišli na to, že my ľudia máme fyzické telo, ktoré je len zhustenou formou energie.
Každá energia má svoje vlnenie, každý tón má svoju vlnovú dĺžku.
To, čo vysielame a vibrujeme do okolia, to si aj z toho okolia priťahujeme späť do života.

Ľudia žijú v hlave a sú vedení neustále podávať výkony. Srdce sa dostáva do úzadia.
Očami sme schopní vidieť 10 až 15 percent reality, ktorá je okolo nás. To znamená, že hlava môže byť veľmi klamaná.
Čím sa teda pozeráme? Je to mozog? Vedomie? Oči?
Osobné filtre každého jedného z nás spôsobujú, že vykreslenie toho istého obrazu bude úplne iné v závislosti na to, kto sa pozerá.  
Jediné, čo nám prináša 100% pravdivú informáciu je tá vibrácia, ktorú sme schopní vnímať cez srdce.
Na základe týchto poznatkov je dôležité, aby srdce, ako receptor, bolo funkčné.

  • Ako celý tento mechanizmus funguje?
  • Sme tým, čím sú naše emócie?
  • Prečo sme závislí?
  • Ako vieme pracovať s časovou kompresiou?
  • Prečo je dôležité venovať sa nefyzickému telu?
  • Aký vplyv na život má spomalenie?
  • Ako zistím úroveň svojho vedomia?

Na tieto aj mnohé ďalšie témy prinášame odpovede a zamyslenia v samotnom rozhovore.