Rok v živote transrodovej ženy Charlotte Srnčík

Potreba prijatia a rešpektovania našej jedinečnosti a individuality je jednou zo základných ľudských potrieb definovaných v Maslowovej pyramíde.
Týka sa to všetkých, bez rozdielu. Avšak na transrodových ľudí sa v spoločnosti veľakrát nazerá z pohľadu psychickej poruchy, potreby odlišovať sa, šokovať, či pútať pozornosť, dokonca ako na módny výstrelok.

Transrodová osoba je osoba, ktorá pociťuje nesúlad medzi rodovou identitou a pohlavím.
Charlotte Srnčík je mladá transrodová žena, ktorej bol pri narodení pripísaný mužský rod na základe pohlavia.
Narodila sa v Spišskej Novej Vsi a svoj život prežila do roku 2020 ako chlapec. Práve na jar toho roku sa definitívne rozhodla pomenovať svoju transrodovosť a oznámila to rodičom, ktorí sú pre ňu obrovskou podporou.

Prvý rozhovor so Charlotte Srnčík a jej mamou Alenou Srnčíkovou som nahrala v novembri 2021 pre televíziu TA3, ktorá ho odvysielala vo svojej relácii KLUB TA3 12.11.2021.
V tom čase prechádzala Charlotte tranzíciou, to znamená obdobím spoločenských a telesných zmien, od požiadania okolia, aby používalo pri jej oslovení ženský rod, cez zmenu obliekania, účesu až po užívanie hormónov a rôznych medicínskych zákrokov.

Čím všetkým si za ten rok prešla, ako ju vníma spoločnosť, kto je jej vzorom v živote, ako sa jej podarilo splniť sen pre jej maminu, prečo si práve ich dve vybrala Eurovea na novoročnú kampaň v januári 2023, aké otázky sa jej ľudia dookola pýtajú, ale aj mnoho ďalších zaujímavých informácií zo života rodiny Srnčíkovcov sa dozviete v nasledujúcom rozhovore.