RNDr. Zdena Bartošová, CSc.: Žena z pohľadu genetiky a epigenetiky

RNDr. Zdena Bartošová, CSc. je erudovaná genetička známa svojou vysokou profesionalitou nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, kde pracovala na vedecko-výskumných inštitúciach v USA, Holandsku a Švajčiarsku. Bola vedúcou slovenského tímu v multieurópskom projekte, za výsledky ktorého bola v roku 2002 ocenená v akcii „Vedec roka SR“. Na Ústave experimentálnej onkológie Slovenskej akadémie vied bola členkou tímu, ktorý skúmal genetické a epigenetické zmeny u pacientov s hereditárnym nepolypóznym karcinómom kolorekta v projekte „Využitie genomiky nádorových ochorení pre zdravšiu populáciu ľudí.“ Od roku 2009 pôsobila na Onkologickom ústave sv. Alžbety na Oddelení lekárskej genetiky. Medzi lekármi je známa ako odvážna inovátorka a priekopníčka diagnostiky dedičných predispozícií k nádorovým ochoreniam. V roku 2016 založila privátne poradenstvo RNDr. Zdena Bartošová, CSc. - genIN, v ktorom realizuje informatívne analýzy a interpretácie genetických dát z komerčných genetických testov určených priamo zákazníkom za účelom optimalizácie výživy, pohybu, celkovej životosprávy a tiež podpory prevencie chronických ochorení, najmä Alzheimerovej choroby. Jej víziou je ukázať ľuďom na Slovensku benefity genetického sebazpoznávania. 

V rozhovore sa pozrieme na ženu z pohľadu genetiky a epigenetiky. Vysvetlíme si základné pojmy a nahliadneme do oblastí ženskej krásy, mladosti ale aj povahových vlastností, či celkového životného štýlu.

 V rozhovore sa okrem iného dozviete:

*Rozdiel medzi genetikou a epigenetikou.

*Prečo kniha Dr. Bruce H. Liptona zachádza do fantasmagorií?

*Ako homosexualita súvisí s genetikou

*Je homosexualita dedičná?

*Za moju hmotnosť môže genetika!

*Fajčenie verzus pleť.

 

                                             VYPOČUJTE SI CELÝ PODCAST