Rastislav Ďurove: Psychológia peňazí, ich energia a budúcnosť digitálnej meny.

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, čo vlastne znamenajú peniaze? Akým spôsobom s nimi zaobchádzate a aký máte k ním vzťah? Téma peňazí súvisí aj s našou dušou, avšak tento aspekt si v spoločnosti všímame príliš málo, alebo tomu nevenujeme pozornosť vôbec. Nie je rozhodujúce absolútne množstvo peňazí, ale náš vnútorný postoj k nim.

V rozhovore s Rastislavom Ďurove, ktorý, okrem iných aktivít, prednáša o kľúčovom význame finančnej slobody v našej spoločnosti, si peniaze doslova rozmeníme na drobné. Pozrieme sa na peniaze z mnohých uhľov pohľadu a preberieme ich psychologický aj ekonomický aspekt. Otvoríme aj tému digitálnej meny a veľmi laickým a o to viac zrozumiteľným spôsobom si vysvetlíme základné pojmy a dianie vo svete virtuálnych peňazí.

V rozhovore sa venujeme aj týmto témam:

- čo vlastne znamenajú peniaze,

- aká je podstata peňazí a ich hodnota,

- ako sa o peniazoch vyjadrujeme,

- s akými predsudkami v súvislosti s peniazmi sa najčastejšie stretávame,

- aké bloky ľudia majú voči peniazom, ale aj potrebe finančnej gramotnosti a zodpovednosti za svoje peniaze.

 

VYPOČUJTE SI CELÝ ROZHOVOR