PhDr. Václav Mertin: Detská masturbácia - ako správne zareagovať

PhDr. Václav Mertin, detský psychológ, pedagóg a autor mnohých odborných článkov a publikácií je považovaný za špičku vo svojom odbore. Po absolvovaní odboru psychológie na Filozofickej  fakulte Univerzity Karlovy začal budovať  svoju kariéru detského psychológa.

Je autorom niekoľkých  kníh, medzi ktoré patrí napríklad Psychologie pro učitelky mateřské školy alebo Ze zkušeností dětského psychologa, či Výchovné maličkosti. V apríli 2013 vyšla jeho kniha pre  rodičov a učiteľov Výchova bez trestů.

Zaoberá sa školskou problematikou, psychologickými aspektmi  porúch  učenia a správania sa detí, ale tiež  striedavou porozvodovou starostlivosťou a rolou médií vo  výchove detí. Celoživotne se venuje domácemu vzdelávaniu.

Téma detskej masturbácie, ktorej sa dnes budeme venovať, patrí do skupiny tém, o ktorých sa nehovorí. Alebo sa hovorí len veľmi málo. I napriek tomu, že sa týka tej najprirodzenejšej oblasti nášho života a tou je objavovanie vlastného tela.  Práve neustále tabuizovanie aj týchto tém spôsobuje podľa môjho názoru toľko spoločenských dezinformácií a nesprávnych interpretácií,  ktoré úzko súvisia so sexualitou a intímnym životom každého jedinca.. Preto som sa rozhodla aj prostredníctvom podcastu, otvárať témy, ktoré nám šrotujú hlavou, ale nie vždy máme odvahu spýtať sa.  

 

VYPOČUJTE SI CELÝ PODCAST