Lívia Halmkan: O manželstvách z tlakového hrnca.

Lívia Halmkan takmer celý dospelý život žila v zahraničí, odkiaľ si, ako sama hovorí: „Doviedla manžela a naše dve deti :)."

Vyštudovala grafický dizajn na University of Brighton  v Anglicku. 

Od roku 2018 realizuje projekt rýchlych a výživných debát Tlakový hrniec  so stredoškolskými študentmi. Vyvinula vlastný koncept, aby počas jednej vyučovacej hodiny (45 minút) študenti zaujali vlastný postoj. Hovorí s nimi na tému neplánovaného tehotenstva, pornografie a partnerských vzťahov. Debaty s nimi ju inšpirovali natočiť film o manželských krízach s dobrým koncom. Tvorcovia v ňom zachytili výpovede štyroch manželských dvojíc. Rozprávajú nielen o začiatkoch ich vzťahu, ale aj o tom, z čoho sa zrodila manželská kríza (nevera, depresia a pornografia a dokonca aj nemanželské dieťa). Vo filme vystupujú dve slovenské dvojice, anglický a americký pár. Bonusom je rozprávanie ženy, ktorá žije “v otvorenom” manželstve. 

S Líviou sa rozprávame o samotnom filme, o tom, prečo sa rozhodla profesionálna grafička opustiť finančné istoty vo svojej práci a venovať sa mladým študentom a aj o tom, aké to je, keď vypočujete a poslúchnete svoj vlastný vnútorný hlas i napriek tomu, že racionálne to nedáva žiadny zmysel.

Viac sa o projekte a aj samotnom filme dozviete na www.tlakovyhrniec.sk.

    

                                                                                                                 VYPOČUJTE SI CELÝ ROZHOVOR