Katarína Zacharová: Boom menom transformácia

Katarína Zacharová,  spisovateľka, transformačná trénerka, koučka a zakladateľka organizácie RealWoman.

Katarína Zacharová verí, že ženský potenciál dokáže formovať svet. Je to naozaj tak? Ako sama hovorí: „Ženské talenty, prístup, energia a potenciál totižto ponúkajú potrebné riešenia pre mnohé problémy, ktorým dnes v spoločnosti čelíme, lebo vznikli práve z nerovnováhy medzi mužským a ženským princípom. Pomôcť ženám vstúpiť do svojej ženskej sily a nájsť poslanie, je len prvý krok. Ďalší krok je spolu s mužmi budovať spoločnosť a vzťahy založené na princípe partnerstva, lebo to je jediná cesta, ako žiť spolu v harmónii, v rovnosti, s rešpektom, ako spolupracovať a vzájomne sa dopĺňať, nie proti sebe bojovať. Je to len vízia, alebo vníma okolo seba hmatateľné dôkazy o tom, že to funguje? 

S Katarínou sa rozprávame  o tom, aká je jej vlastná predstava o pomoci ženám aj mužom, ako vstúpiť do transformačného procesu a zotrvať v ňom, ale aj o tom, ako vníma druhú stranu toho  tzv. "Biznisu", kde sme doslova zavalení konferenciami, online kurzami a motivačnou literatúrou, ktorá generuje v mnohých prípadoch veľmi slušný príjem.

 

                                                  VYPOČUJTE SI CELÝ PODCAST