Filip Vítek: Poznáte Vaše digitálne ja? Čo o sebe prezrádzame v online svete.

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, akú digitálnu stopu po sebe zanechávate v online priestore? Čo všetko o sebe prezrádzate už len tým, že otvoríte počítač?

Mali by sme tomu venovať pozornosť alebo sa pasívne zmieriť s tým, že to tak jednoducho je? Filip Vítek je odborník na analytiku a dátovú vedu a v súčasnosti riaditeľ dátového výskumu a analýz pre nemeckú firmu TeamViewer, kde jeho tím analyzuje správanie viac ako dvoch miliárd používateľov z 252 krajín. Analyzovanie klientskych dát je pre Filipa nielen prácou, ale aj vášňou. Ako sám o sebe hovorí, snaží sa evanjelizovať nové prístupy a nazeranie na dátovú vedu štrukturovanými číslami a spôsobmi.

Verím, že sa podarí priniesť zrozumiteľný pohľad na to, ako dáta ovplyvňujú náš každodenný život a ľudskou rečou objasniť výrazy z dátového sveta, s ktorými sa denne stretávame, avšak nie vždy máme priestor a motiváciu sa tomu hlbšie venovať.

 

VYPOČUJTE SI CELÝ ROZHOVOR