Čo je to láska? LIVETALK 15.3.2022

HOSTKA: Vlasta Pilmaierová
 
DÁTUM:
15. MARCA 2022
 
DEŇ:                                                  
UTOROK
 
ZAČIATOK: 
20:00 HOD.
 
KONIEC:                              
22:00 HOD.


!!! AK CHCEŠ ZÍSKAŤ VÝHODNÚ VSTUPENKU, KLIKNI TU.!!!

 
KDE BUDE LIVETALK PREBIEHAŤ?           
ONLINE PROSTREDNÍCTVOM ZOOM APLIKÁCIE

 

Čo je to láska?

Zamýšľa sa Vlasta Pilmaierová
Medzi pocitovým vnímaním lásky a uvedomením si podstaty lásky je zásadný rozdiel.

  • Vnímaš ju pocitovo, poznáš ju, uvedomuješ si ju?
  • Na čom je založená podstata lásky, ktorá predstavuje skutočnú lásku?
  • Čo je to skutočná láska, ktorá je založená na úcte?
  • Ako sa ponoriť do všetkých nevyhnutných atribútov charakterizujúcich lásku?

Štatistiky sú neúprosné, pretože len malá hŕstka ľudí zažíva skutočnú lásku. Každý má právo žiť tak, ako si želá, pokojne môže plávať s prúdom ako rastlina, ktorá sa ocitne vo vode. Iba človek je jedinou bytosťou na Zemi schopnou k sebazdokonaľovaniu. Urobila som si v tom jasno a to takmer pred dosiahnutím veku 70 rokov.
Podelím sa s vami o tieto skúsenosti, ukážem vám na svojom príklade, že vek nehrá žiadnu rolu, pokiaľ ide o skutočnú lásku.

 

Čo som pre dosiahnutie skutočnej lásky urobila?

V mojom procese sebazdokonaľovania mi v istej fáze pomohli afirmácie, či meditácie. Ale niečo mi k tomu chýbalo. Muž. Pritiahla som muža, ktorý mi otvoril moje vnútro pripravené na zmenu, umožnil mi prejaviť svoje schopnosti milovať a byť milovaná na všetkých úrovniach. Telesnej, duchovnej a psychickej.

 

Rozpoviem vám, ako som precitla a došlo k uvedomeniu, čo je to skutočná láska.

Odhalím vám aj tajomstvá intímneho zblíženia, lebo žena iba v intímnom spojení s mužom môže pocítiť lásku slobodnú. Skutočná láska potrebuje slobodu. Porozprávam vám o tom, v čom tá sloboda spočíva.
Podelím sa s vami o skúsenosti a môj subjektívny pohľad na vnímanie pojmov patriacich k láske ako jej spoluúčasti.  Sú to šťastie, radosť, starostlivosť, sebaúcta, sebaláska,  zaľúbenosť, poníženie, sebarealizácia, odriekanie, zdravé a falošné ego, zdravie, krása, dokonalosť, emócie a city. Mám už všetko prežité. Aj s chybami, ktorých som sa dopúšťala namiesto toho, aby som včas zaznamenala ponižovanie od muža a odpúšťala som mu s výhovorkami, že však som zažila aj pekné chvíle s ním. Veď sa zmení. Musím sa obetovať kvôli deťom. A tak ďalej, to všetko a mnoho iného vás čaká na stretnutí so mnou v uzatvorenom kruhu 15. marca 2022 o 20:00 hodine.

Možno si potom povieš : „Som dosť dokonalá, aby som bola milovaná“. 
Ak si to budeš opakovať deň čo deň, pritiahneš takého muža, ktorý bude pre teba dôstojný.
Rovnako tak, ako ty pre neho.   


Kto je Vlasta Pilmaierová

Keď poviem, že mám 70 rokov, čo vám príde na um?
Nenapoviem vám. Pretože vaša odpoveď je zrkadlením seba samej, ako by ste sa videli alebo ako sa vidíte v takom veku svojho vlastného života.
Môžem vám však povedať niečo o sebe. Možno budem pre niektoré ženy určitou inšpiráciou, lebo život v sedemdesiatke nekončí.
Som stále žena, ktorá aj v tomto veku túži po láske, lebo my ženy sme boli stvorené pre lásku a krásu.  

 

Svoj príbeh začnem zozadu

Spred troch rokov, keď som sa ocitla na vrchole mojej poslednej pracovnej kariéry, do cesty sa mi priplietla, úplne náhodou, numerológia. A tak som si povedala, prečo nie? Prihlásila som sa na kurz západnej numerológie, otcom ktorej bol Pytagoras, ktorý veril, že svet stojí na sile čísel. A že poznať čísla, znamená poznať sám seba. Podľa jeho teórie všetko vo vesmíre je vystavané z matematických modelov a tak sa dá všetko vyjadriť číslami zodpovedajúcimi univerzálnym vibráciám. Pytagoras skoncipoval základy západnej numerológie založenej na redukcii čísel do deväť jednociferných čísel, ktoré majú priradené určité významy a symboliku.
 

Ja, filozof a zrazu čísla?

Na kurze som sa naučila, že každé číslo v dátume narodenia človeka odhaľuje jeho charakteristické kvality a vlastnosti, že numerologický výklad nám umožní lepšie pochopiť súvislosti v našom živote, objasniť, prečo sa určité veci v živote dejú, prípadne opakujú, ako zharmonizovať v živote to, čo je pre nás potrebné a podstatné, kam zamerať a vložiť svoju energiu a kam nie. Taktiež aké sú naše predispozície a prednosti a ako ich účelne nasmerovať, aby sme našli pokoj, harmóniu a pevné zdravie vo svojom živote.
A SKUTOČNÚ LÁSKU A ŠŤASTIE!!!!
Urobila som niekoľko numerologických výkladov - hlavne vo svojej rodine a medzi známymi. Neuspokojovalo ma to, nie preto, žeby som nevedela výklad urobiť, ale nedávalo mi to hĺbku. V snahe o hlbšie pochopenie som absolvovala ďalšie kurzy – od Joe Dispenza, Alberto Villoldo, Bruce Lipton.  Získala som cenné poznatky o neurovede, neuroplasticite mozgu, epigenetike, o meditácii, čakrách atď. Bola som z toho nadšená. Dalo mi to nové pochopenie aj pre čísla.

 

Nestačilo mi to

Tak som zase hľadala a z veľkého počtu konzultantov a školiteľov, ktorí zaplavujú internet, som sa rozhodla pre Medzinárodné vzdelávacie centrum Akadémia času, zakladateľom ktorého je Anatolij Šmulskij, a ktorý sa stal mojím duchovným učiteľom. Môže to byť pre niekoho neznáme, ak sa povie „duchovný učiteľ“, čo to človeku dáva? Mne to dalo nasledovné. Keď som začala meditovať, na základe učenia od J. Dispenza, osvojovala som si krok za krokom techniku, ako dosiahnuť čisté vedomie a dostať ho do poľa neohraničených možností, sústrediť sa na niečo, čo chcem zmeniť, alebo mať, alebo kým chcem byť a deň čo deň som to skúšala. Nemôžem povedať, že sa mi to nedarilo, ale  zase sa vynárala neznáma v zmysle mojej otázky “ako je to možné, že to funguje?“. Odpoveď som našla v Akadémii času, ktorá mi otvorila dvere do hlbšieho pochopenia sveta, že existuje svet duchovnej povahy, v ktorom vládnu vesmírne zákony a tie zákony, na nás ľudí a na všetko, čo je živé na Zemi, vplývajú. Sú to zákony, ktoré unikátne popisujú Védy (véda = poznatok) a ktoré, ak si človek osvojí, pochopí skutočnú podstatu seba samého a svojho života, ktorý v sebe spája minulosť, prítomnosť, budúcnosť.
 

Moja nová cesta

cesta konzultanta a kouča, vydláždená vedomosťami a poznatkami, vlastnými skúsenosťami a neustálym vzdelávaním a nasávaním tých znalostí, ktoré mi na konzultáciách pomáhajú zapadať ako puzzle pre celostný, individuálny pohľad na každého človeka zvlášť.
Aký dôvod ma viedol k tomu, aby som sa vydala aj Cestou písania, workshopov a verejne sa prihovárať najmä Ženám?
Lebo, ako ukazujú moje poznatky z konzultovania, hlavne ženy vyhľadávajú pomoc ako sa vymaniť a zbaviť sa zo svojich psychických problémov, oslobodiť sa z „Okov Lásky“, otvoriť svoj vnútorný svet pre poznanie  a precítenie skutočnej Lásky, prežívania skutočného Šťastia a Radosti.
Ak chce Žena zmeniť svoj život, musí nabrať vedomosti Ako. Dlhšia cesta je samoštúdium, kratšia nájsť si kvalitného odborného konzultanta, ktorí jej vedomosti odovzdá.
K zmene nestačí iba viera v zmenu, viera potrebuje znalosti!! Ak chýbajú znalosti, ženy trpia. 

 

V čom je moja prednosť konzultanta?

Okrem filozofických a védskych znalostí, používam aj jeden veľmi dôležitý nástroj a tým je astrologická numerológia.
Na osobnej konzultácii vám zostavím portrét vášho JA, dozviete sa KTO STE, s akým „batohom“ fyzických a duševných schopností ste na tento svet prišli. Aké máte schopnosti.
V čom je vaša GENIALITA.
Dozviete sa, aké sú vaše osobnostné kvality a vlastnosti, talenty a schopnosti. Aké je vaše predurčenie v štyroch základných sférach ľudskej činnosti a jej profesií a to na základe vašich charakteristík a tvorivých schopností, kombinatorikou čísiel vášho dátumu narodenia.
Sféra môže byť aj tá istá, avšak jednotlivé profesie zohrávajú rozdielnu rolu.
Napríklad : fotograf, majiteľ fotoateliéru, modelka, učiteľka vo fotografickej škole. Sféra je rovnaká - roly sú však rôzne. Chceli by ste pochopiť, v akej role môžete dosiahnuť maximálne výsledky?
Tiež sa stáva sa, že človek pracuje ako ekonóm 10 - 15 rokov a vôbec netuší, že sa z neho môže stať úspešný podnikateľ.
Alebo naopak, ambiciózny zamestnanec sa vidí na manažérskej stoličke, avšak jeho silnou stránkou je vzdelávať druhých ľudí, odovzdávať vedomosti.      

Ďalej aká je vaša zlučiteľnosť vo vzťahoch s partnerom, deťmi, priateľmi čo inými slovami predstavuje, ako druhí prijímajú váš charakter, osud, karmické životné obdobia a aj naopak, ako prijímate vy ich. Pretože platí: Najskôr musím vedieť Kto som, Kto je on (analýza čísiel z dátumu narodenia a planét, ktoré vás ovplyvňujú a aké je vaše životné poslanie), potom nasleduje fáza Prijatie, za ňou Pochopenie a nakoniec Zmena. Všetky vedomosti k tomu potrebné  vám môže konzultant poskytnúť.

Doteraz môj život prechádzal rôznymi životnými fázami, karmickými obdobiami, na dlhej ceste môjho osudu. Moje osudové číslo je 9 – Mars. Sila, boj, víťazstvá. To podstatné je Ochrana.  Moje poslanie slúžiť ľuďom a chrániť ich je to, čo mi dáva zmysel na mojej poslednej ceste života, preto ho vnímam ako začiatok skutočného života.

 

Niekoľko viet na doplnenie

Akúkoľvek činnosť vo svojom živote som vykonávala s plným nasadením. Nemala som problém s akoukoľvek profesionálnou prácou či už ako vysokoškolská učiteľka, alebo novinárka, alebo podnikateľka v kozmetickej oblasti. Každá práca mi dala znalosti a poznatky, skúsenosti a ponaučenia, ktoré ma posúvali na vyššiu úroveň osobnostného rozvoja. Stálo ma to veľa voľného času, ktorý som venovala štúdiu a neustálemu vzdelávaniu, fakticky sa vzdelávam celý život a robí ma to šťastnou. Avšak vždy, keď som dosiahla v akejkoľvek práci vrchol úspechu, vrhala som sa do nových pracovných činností, a to buď v oblasti, v ktorej som bola aktívna, alebo to bola iná sféra. Moje pracovné záujmy, nech boli v akejkoľvek sfére, mali jedno spoločné. Všetky boli spojené s ľuďmi, so vzájomnými vzťahmi s nimi, s odovzdávaním mojich teoretických odborných vedomostí ale i praktických skúseností všetkým tým ľuďom, ktorých som vzdelávala alebo tých, ktorým som poskytovala svoje profesionálne služby. Nikdy nezabudnem na tie nádherné pocity, ktoré sa mi dostávali od ľudí vo forme pochvaly, alebo zvýšeného záujmu o moje kurzy, moje služby.

Vlasta Pilmaierová